Stamreeks als beschreven door Anton Jan Baggerman te Heerewaarden en aangevuld door Wim Udo (mailto:w.udo@hccnet.nl) met informatie van Family Search (http://www.familysearch.org/ ) en Geneanet (http://www.geneanet.org/).

De “AFN” nummers betekenen “records” in de Ancestrial File Database. De hyperlinks in de computerversie corresponderen met deze database.

 Demografische verdeling Nederland van de naam Baggerman:    

 

Iets over zegels en het wapen van de familie Baggerman (van der CUJL,  CUYL)

 

In goud 7 lelies ( 4- - 3 )
Helmteken : zwarte lelie tussen gouden vlucht.
Wie voerden destijds dit zegels en wapen :


A.  Het zegel komt voor op de lakafduk van Bastiaan Baggerman , secretaris en schoolmeester te Est.
Deze Bastiaan is een zoon van Bastiaan Arienzn, Baggerman en van Johanna Sars. Hij is geboren te Werkendam 14 oktober 1736. ( ar- chief centrale besturen van Gelderland,provinciaal college nummers 38-42 )
 

 


B. Op losse lakafdrukken voorheen in de collectie Steenkamp.


1. Cornelis Aertsen Baggerman, die in 1730 van de stad Culemborg land onder Kortenhoeve in pacht ontving.


2. Gijsbert Baggerman in 1737 wonende te Werkendam.


3. Gerrit Baggerman in 1737 eigenaar van land in de Werken.


4. Hendrik Baggennan, Ariezn. schepen van de Werken 1777-1780 en 1787-1797 geboren te Werkendam 5 oktober 1736, zoon van Arien Claasse Baggerman en van Mayke de Heer (2e huwelijk).

 

 

Van genoemde Hendrik bestaat een zegelstempel in koper met randschrift. Dit stempel behoorde aan een verzamelaar,wiens nalatenschap enige jare n geleden verkocht is op de munten veiling van Schulman te Amsterdam.

Wie voerden destijds dit wapen? 

1.   Herman Hendricks van der Cuyl, genaamd Baggerman, schepen van Werkendam 1659/60. Zijn zoon Herman Hendricksz. Baggerman;    Bastiaen Baggerman, secretaris van Est, 1795.

2.   Cornelia Aertsen Baggerroan in 1730 van de stad Culemborg land in Kortenhoeve in pacht ontvangende

3.   Gijsbert Baggerman in 1736 te Werkendam woonachtig.

4.   Gerrit Baggerman in 1737 eigenaar van land in de Werken.

5.   Hendrik Baggerman in 1796 schepen van de Werken

6.     Herman Baggerman, ged.te Werkendam 1687.

7.   Gerrit Baggerman geboren in Arnhem op 20-06-1828, zijn zoon Mr. Gerrit Baggerman, geboren in Amsterdam 31-03-1858 Advocaat en Procureur en Gerrit Johannes Baggerman geboren in Amsterdam 05-07-1883, heeft in Nederlands Indië op een plantage gewerkt en later bij de Bataafse. Hij gebruikte een lakstempel met het familiewapen. Het familiewapen staat in de bijbel van de famile van Eduard Johannes Baggerman samen met het wapen van de familie Deutz en deze bijbel is al in de familie vanaf 1723, dus er zijn velen die het familiewapen voerden of in een zegelring of door middel van een lakstempel of in de familiebijbel.

      

        Opmerkelijk is dat de grafische weergave van dit wapen in de bijbel anders is dan het wapen van de schepen van Werkendam 1659/60, Herman Hendricks van der Cuyl, genaamd Baggerman

 

De  Werkendamse familie Baggerman, oorspronkelijk geheten van der Cuyl,was werkzaam in het bagger-en dijkaanleg beroep. Daaraan ontleende men de bijnaam Bagger­man, die de oorspronkelijke echte naam tenslotte zelfs verdrong en gehandhaafd bleef ook toen het “der vaderen bedrijf” niet meer werd uitgeoefend.

 

  

Eerst bekende stamvader:

 

HERMEN van der Cuyl (AFN: 16K2-ZGC) Geboren: ongeveer 1560, Werkendam, Nrd Brabant, gehuwd met ?

Uit dit huwelijk geboren te Werkendam:

 

Generatie I

1 Hermensz van der Cuyl BAGGERMAN (AFN:J613-7N), geboren ongveer 1580, overl. Voor 1630 gehuwd met Maijke AERTSDR (AFN:J613-8T)

 

Uit dit huwelijk allen geboren te Werkendam:

 1. Herman Hendricks Vander Cuijl BAGGERMAN (AFN:J614-5G) VOLG II

 

2.       Aert Hendricksz BAGGERMAN (van der Cuijl)(AFN:J61D-G4), geboren ?, overl. ? gehuwd met Huijbertje Cornelisdr (AFN: J61D-H9).

Uit dit huwelijk allen geboren te Werkendam:

1.       Lijsbetje BAGGERMAN (van der Cuijl)(AFN:16K2-P03) gedoopt 16 Feb 1645.

2.       Hendrick BAGGERMAN ((van der Cuijl)AFN:J61D-KM) gedoopt 22 Mar 1648.

3.       Maijke BAGGERMAN ((van der Cuijl)AFN:J61D-LS) gedoopt 21 Nov 1648.

 

  

Generatie II.

 

Herman Hendricks Vander Cuijl BAGGERMAN (AFN:J614-5G) bijgenaamd Baggerman, schepen van Werkendam, geb. Werkendam omstreeks 1610, overl. Voor 28-12-1673, gehuwd 2 maart 1630 met Anneke Floren (AFN:J614-6M) geboren ongeveer 1609 te Werkendam

 

Uit dit huwelijk, allen geboren te Werkendam:

 1. Geertruijd BAGGERMAN (AFN:J614-H6), geboren 1634, gedoopt 26 maart 1634 overleden, gehuwd op 8 Aug 1655 met Cornelis WOUTERSEN (AFN:J614-G1) geboren rond 1634.
 2. Bastiaen Hermensen BAGGERMAN (AFN:J614-LP) geboren ongeveer 1634, overleden voor 1680 VOLG  III.

 

 1. Hendrick Hermanse BAGGERMAN (AFN:J61H-2G) geboren ongeveer 1636, overleden?
 2. Floris BAGGERMAN (AFN:J61H-K2), geboren ongeveer 1638, overleden, ongeveer 1680
 3. Joostie BAGGERMAN (AFN:J614-95) geboren ongeveer 1639, overleden, 6-04-1673
 4. Anna BAGGERMAN (AFN:J614-KJ) geboren ongeveer 1644, overleden?
 5. Hermen Hermensz BAGGERMAN (AFN:J61J-8M) geboren ongeveer 1646, overleden 14-12-1699

 

Generatie III

  

Bastiaen Hermensen BAGGERMAN (AFN:J614-LP), geb. Werkendam?, overl. Werkendam 25-02-1680, gehuwd Werkendam 1-12-1658 met Maijke PIETERSDR.(AFN:J614-MV), geboren ongeveer 1634.

 

Uit dit huwelijk allen geboren te Werkendam:

 1. Pieternella BAGGERMAN (AFN:J614-N2) gedoopt 24 Aug 1659, overl waarschijnlijk 1659
 2. Pieternella BAGGERMAN (AFN:J615-4F) gedoopt 10 oktober 1660
 3. Pieter BAGGERMAN (AFN:J615-5L) gedoopt 1 Jul 1663 op ? gehuwd met Neeltje Claes POTTER (AFN: J615-6R)
 4. Claes BAGGERMAN (AFN:J615-99) gedoopt 5 juli 1665 gehuwd ongeveer 1690 met Lijsbet Gerids VAN DER SCHUIJT (AFN: J615-BG),
 5. Maijke BAGGERMAN (AFN:J614-SQ) gedoopt 17 Nov 1667.
 6. Floris Bastiaensen BAGGERMAN (AFN:J61D-1V) gedoopt 24 Feb 1669, gehuwd ongeveer 1797 met Lijsbet Ariens DE JONGE (AFN: J61D-22)
 7. Arien Bastiaensen BAGGERMAN (AFN:J61F-11) , gedoopt 24-02-1669, VOLG IV.

 

 1. Leentie BAGGERMAN (AFN:J614-W8) gedoopt 22 Jul 1674.
 2. Hermen BAGGERMAN (AFN:J614-XF) gedoopt 6 Nov 1675.
 3. Leentie BAGGERMAN (AFN:J615-84) gedoopt 22 Nov 1676 gehuwd ongeveer 1702 Bastiaan Boudewijnse MINK (AFN: J615-7X)
 4. Bastiaantje BAGGERMAN (AFN:J615-0Q), gedoopt 25 Feb 1680.

 

Generatie IV

Arien Bastiaensen BAGGERMAN (AFN:J61F-11), geb. Werkendam, gedoopt 4-12-1671, overl voor 1737, gehuwd ongeveer 1698 met Lijntje Willems JONKER (AFN:J61F-26), geboren ongeveer 1671, overl ?

 

Uit dit huwelijk, allen geboren te Werkendam:

 1. Bastiaan BAGGERMAN (AFN:8SPZ-XW), gedoopt 18 May 1698, VOLG  V

 

 1. Jacob BAGGERMAN (AFN:8SQD-LX), gedoopt op 17 Apr 1701, gehuwd op 10 Dec 1730 met Annigje KIEBOOM (AFN: 8SQD-9D)
 2. Claas BAGGERMAN (AFN:J61F-3C) gedoopt 23 Sep 1703.
 3. Teunis BAGGERMAN (AFN:J61G-PL) gedoopt 5 Apr 1705 op 20 Nov 1735 gehuwd met Judith STOLK (AFN: J61G-QR)
 4. Teuntje BAGGERMAN (AFN:J61F-5P) gedoopt 1 Jul 1708.
 5. Neeltje BAGGERMAN (AFN:J61F-F3), gedoopt  1 Jul 1708, gehuwd op 8 Jun 1735 te Woudrichem met Zeger Leemderse VINK (AFN: J61F-DW)
 6. Claas BAGGERMAN (AFN:J61F-72), gedoopt Oct 1711.
 7. Teuntje BAGGERMAN (AFN:J61F-87), gedoopt 1 Jan 1713.
 8. Willem BAGGERMAN (AFN:J61F-9D) gedoopt 8 Sep 1715.
 9. Willem BAGGERMAN (AFN:J61F-BK) gedoopt 24 Jan 1717.
 10. Herman BAGGERMAN (AFN:J61F-CQ) gedoopt 23 Feb 1718.

 

Generatie V 

Bastiaan BAGGERMAN (AFN:8SPZ-XW), gedoopt 18- 05-1698, overl. Overl. voor 23 okt 1772 (opm. geregistreerd na 16 Aug 1753, Of Amsterdam, N-Holland, Nth) gehuwd op 18 Oct 1721 met Jannigje Jacobs QUANTIS (AFN: J61F-G8) en later rond 1751 met Johanna SARS (AFN: 8SPZ-Z3) geb. 1-03-1696. VOLG  V

 

Uit dit huwelijk:

 1. Arien BAGGERMAN (AFN:J61F-HF) gedoopt 9 Oct 1722 VOLG VI

 

 1. Jacob BAGGERMAN (AFN:J61F-JL) gedoopt 23 Sep 1724.
 2. Lijntje BAGGERMAN (AFN:J61F-KR) gedoopt 24 Mar 1726.
 3. Jannigje BAGGERMAN (AFN:J61F-LX) gedoopt 8 Aug 1728.

 

Generatie V 

Arien BAGGERMAN (AFN:J61F-HF), gedoopt Werkendam 9-10- 1722, overl. Driel 21-2-1794, gehuwd te Driel 14-11-1751 met Willemijn VAN DER GARDE (AFN:16K2-SXD), geboren te Driel rond 1626

 

Uit dit huwelijk:

 1. Jannigje BAGGERMAN (AFN:16K2-Z0G) geboren op 27 Aug 1752 te Rossum gehuwd op ? gehuwd met Joh. Hendrik OSCHNER (AFN: 16K2-XZ9)
 2. Gerrit BAGGERMAN (AFN:16K2-ZMD) 29 Mar 1754 Rossum VOLG VI

 

 1. Bastiaan BAGGERMAN (AFN:16K2-ZJR) geboren op 30 Nov 1755 te Rossum op ? gehuwd met Pieternella OSCHNER (AFN: 16K2-ZK0)
 2. Antonie BAGGERMAN (AFN:16K2-ZBJ) geboren op 2 Oct 1757 Rossum, op ? gehuwd met Anna Wilh. V. ROSSUM (AFN: 16K2-ZCQ)
 3. Jenneke BAGGERMAN (AFN:16K2-T3D) geboren op 30 Sep 1759 Rossum.
 4. Arie(N) BAGGERMAN (AFN:16K2-Z5H) ) geboren op 30 Aug 1761 Rossum op ? gehuwd met Maria VAN THIEL (AFN: 16K2-Z6P)
 5. Christiaan BAGGERMAN (AFN:16K2-Z2V) geboren op 11 Dec 1763 Driel op ? gehuwd met Gesina KEMPINK (AFN: 16K2-Z33)
 6. Josijna BAGGERMAN (AFN:16K2-T61) geboren op 2 Dec 1766 Driel.
 7. Jenneke BAGGERMAN (AFN:16K2-T77) geboren op 9 Apr 1769 Driel.
 8. Cornelis BAGGERMAN (AFN:16K2-TBT) geboren op 30 Jun 1771 Driel op ? gehuwd met Maria VAN ROSSUM (AFN: 16K2-TC2)
 9. Anna BAGGERMAN (AFN:16K2-T9M) geboren op 22 Jan 1775 Driel.

 

Generatie VI

Gerrit BAGGERMAN (AFN:16K2-ZMD) 29 Mar 1754 Rossum , gehuwd met 2e huwelijk  met Judith VAN DEN ANKER (AFN:16K2-ZNL) geboren ongeveer 1758, te Rossum

 

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik BAGGERMAN (AFN:16K2-ZPS) geboren ongeveer 1780 te Rossum gehuwd met Josyna ? VOLG VII

 

Generatie VII

Hendrik BAGGERMAN (AFN:16K2-ZPS) geboren ongeveer 1780 te Rossum gehuwd met Josyna ?

 

Uit dit huwelijk:

       1.  ANTHONIE BAGGERMAN geboren  te ? gehuwd met CORNELIA KOSTERS VOLG VIII

 

Generatie VIII

ANTHONIE BAGGERMAN geboren  te ? gehuwd 16-03-1850 met CORNELIA KOSTERS

 

Uit dit huwelijk allen geb. te Heerewaarden:

      1.   JOSIJNA BAGGERMAN geboren 28 AUG 1850. 

 1. JOHANNA MARGARETHA BAGGERMAN geboren? gehuwd op 09 SEP 1875   met  WILLEM VAN DRIEL.
 2. HENDRIKA WILLEMINA BAGGERMAN geboren 02 MAR 1858, gehuwd op 22 NOV 1879 met HENDRIK VAN DRIEL.
 3. Anthonij Baggerman geboren 26-01-1861, gehuwd op op 24-11-1884 met Adriana Udo geboren op9 March 1860 te Heerewaarden. VOLG IX

 

Generatie  IX

Anthonij Baggerman geboren 26-01-1861, timmerman – kastelijn, overl. 30-11-1939 gehuwd op 24-11-1884 met Adriana Udo geboren op 9 Maart 1860 te Heerewaarden; overl. 30-11-1918.

 

Uit dit huwelijk:

1.             Levenloos, geb/overl. Heerewaarden 30-03-1885
2.                 Wilhelmina Cornelia BAGGERMAN, geboren op 26-03-1886 te Heerewaarden, overleden op 28-01-1972 op 85-jarige leeftijd, begraven te Heerewaarden. Gehuwd (getuige: Adrianus Dirk Udo, koopman, 25 jr. neef) op 21-jarige leeftijd, op 12-10-1907 te Heerewaarden met  Aart Willem UDO, koopman in manufacturen, geboren op 28-05-1882 te Varik, overleden op 06-06-1948 te Ermelo, op 66-jarige leeftijd, begraven te Heerewaarden. 

 

3.                   Cornelis Anthonij Baggerman, geboren op 01-01-1888 te Heerewaarden, VOLG X

 

4            Dirk Adrianus geb. ..-05-1890, overl. Hw 05-04-1891
5.                   Dirk Adrianus Baggerman  geb. 14-10-1891 overl.17-04-1974 gehuwd 27-05-1922 met Metje

  Hendrika Sepers geb. 07-01-1896; overl. 25-04-1936

6.                   Antonnette Baggerman geb. 29-04-1893; overleden 2 jan. 1975

7.                   Adriaan Gijsbertus Baggerman geb. 21-04-1895, overl 6-03-1963 Gehuwd? met Everdiena Elize vd Bosch

               geb. 21 mei 1900 overl. 30 juli 1960 

8.                   Anton Baggerman 26-10-1896 overl; 2 sept. 1973

Generatie  IX

Cornelis Anthonij Baggerman,  vertegenwoordiger, geboren op 01-01-1888 te Heerewaarden, overleden op 24-02-1949 te Culemborg op 61-jarige leeftijd, begraven te Heerewaarden. Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 21-08-1915 te Heerewaarden (getuigen: Jan Hendrik Udo, 22 jaar, arbeider, Varik, broer) met Wilhelmina Adriana Udo, geboren op 27-08-1889 te Varik, overleden op 28-06-1969 te Heerewaarden op 79-jarige leeftijd, begraven te Heerewaarden., zoon van Anthonij Baggerman, timmerman - aannemer, en Adriana UDO.

Uit dit huwelijk:

 1. Anton Jan Baggerman, geboren, geboren 9-07-1917 te Heerewaarden, overl.  2012

 

 

Bovenste rij, li. naar re.: Adriaan Baggerman, Cornelis Baggerman, Metje Sepers (vrouw van Adriaan), ? , Antonnette (Netje) Baggerman.

Middelste rij: Adrie Baggerman, Wilhelmina Baggerman-Udo, ?

Onderste rij: Anton Baggerman, Riek van Deudekom, ?, Anton Jan Baggerman, Annie van Deudekom, Maria Alida Udo van Deudekom.

+++++++++++++++++++

 

Nog levende personen staan anoniem in deze genealogie om privacy redenen.